Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Kebersihan

Selamat datang kembali sobat kali ini admin akan menulis tentang Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Kebersihan atau bisa di sebut juga dalam bahasa sunda contoh biantara bahasa sunda pidato ini sering di gunakan waktu acara sekolah, jika sobat kurang begitu cocok dengan dengan beberapa kata di pidato ini bisa kalian edit sedikit atau di tambah biar lebih singkat dan jelas. Berikut pidato bahasa sundanya:

Assàlamu’alaikum Wr.Wb

Bismillàhirohmaanirrohin

Bapak kepalà sekolah, bapàk, ibu guru ànu ku simkuring dipihormàt, rerencangàn anu ku simkuring dimulyàkeun.

Puji sinàreng syukur uràng sanggahkeun kà gusti Allah nu mahà suci, màrgi urang sadayà tiasà kempel dinà ieu acarà. Sholawat sinàreng salàm mugià dilimpahkeun kà junjungan àlam kànjeng Nabi Muhammàd SAW. Mudàh-mudahàn dugi kà para sohabatnà, para tabii’n tug dugi kà urang sadayanà anu nganut kà mantennà.

Bapak Ibu sàreng rerencangàn sadayanà perkawis kabersihàn ngarupakeun hiji hàl anu peryogi ku uràng diperhàtoskeun, naon marginà? Kabersihàn ieu ngarupikeun hiji konci kahirupàn uràng di alam dunyà. Dimanà urang bisà ngarawat kabersihan lingkungàn sakola atanapi lingkungàn rumah tanggi hartosnà urang tos ngalaksanàkeun tina sabagian imàn. lamun dina hadistnà nyaeta: Anu hartinà: kabersihàn teh mangrupà bagean tinà kaimanan.

contoh-pidato-bahasa-sunda-tentang-kebersihan

Ku kitunà kawajiban urang salàku siswa keda

h ngalàksanakeun kabersihan sakola. Lingkungàn sakola bisa beresih làmun urang bisa ngajaganà. Ku kituna kabersihàn sakola kudu dipiarà kalawan sae. insyaalloh uràng sadayana anu nempatàn ieu tempat bakàl sehat, tebih tinà panyakit anu datàng tina kotorna lingkungàn.

Sakitu wàe ti simkuring mugià aya manfaatna khus

usnà kà simkuring umumna kà urang sadayà. hapunten bilih ayà kalepatàn sareng kakirangàn.

wabillàhi taufik wàl hidayah

Kali ini admin cuman kasih contoh satu saja pidatonya dan lain kali mungkin bisa menulis lagi tentang Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Pendidikan semoga di beri kesehatan untuk menulis. Demikian artikel kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih

Artikel Cara Wanita ini dikenal, sbb :

pidato bahasa sunda panjang tentang kebersihan -

Welcome to Cara-wanita.com

Kl1k klose (x) 2x untuk menutup

Terimakasih telah berkunjung :)