Contoh Pidato Basa Sunda Topik Maulid Nabi Muhammad SAW – Contoh Biantara Sunda

Contoh Pidato Basa Sunda . Ini kami berikan kepada anda pidato bahasa sunda bertemakan maulid Nabi . jika dalam pidato ini ada kata-kata yang kurang pantas silahkan edit kemabali kepada kata uang lebih sopan dan halus .

Jika anda suka grogi di podium silahkan baca tipsnya disini sebelum pidato .

Berikut Contoh Pidato Basa Sunda Topik Maulid Nabi Muhammad SAW yang kami maksud .

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ
Euweuh kecap anu pantas pikeun diucapkan kajaba memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT anu geus melimpahkan sagala rohmat, taufiq, sarta hidayahnya ka urang sakalian. Ku kituna urang masih bisa ngarasakeun kasinugrahan pangéndahnana mangrupa kaséhatan sarta oksigen anu urang hirup tanpa kudu mayar sepeserpun.
Solawat sarta salam susuganan tetep tercurahkan ka junjungan Nabi
badag urang Muhammad SAW anu geus némbongkeun urang ti jalan anu gelap gulita nuju jalan anu caang benderang
Bapa-bapa, Ibu-ibu, para hadirin anu kuring hormati.
Tanggal 12 Rabiul Mimiti 1431 H, pas pisan dina tanggal … sakumna kaum muslim ngarayakeun maulid Nabi Muhammad SAW, henteu séjén mangrupa warisan peradaban Islam anu dipigawé sacara turun temurun.
Dina catetan historis, Maulid dimimitian saprak jaman kekhalifahan Fatimiyah di handapeun lulugu turunan ti Fatimah az-zahrah, putri Muhammad. Perayaan ieu dilaksanakeun luhur bongbolongan panglima perang, Shalahuddin al-ayyubi (1137M-1193 M), ka khalifah ambéh ngayakeun peringatan poé kalahiran Muhammad. Tujuanana nyaéta pikeun mulangkeun sumanget juang kaum muslimin dina perjuangan ngaleupaskeun Masjid al-aqsha di Paléstina ti cengkraman kaum Salibis. Anu saterusna, ngahasilkeun éfék badag mangrupa sumanget jihad umat Islam menggelora dina waktu éta.
Sacara subtansial, perayaan Maulid Nabi nyaeta minangka wangun usaha pikeun mengena baris keteladanan Muhammad minangka nu mawa ajaran ageman Islam. Kacatet dina sapanjang sajarah kahirupan, yén nabi Muhammad nyaéta pemimipn badag anu pohara rongkah dina méré teladan agung pikeun umatna.
Dina konteks ieu, Maulid kudu diartikulasikan minangka salah sahiji usaha transformasi diri luhur kesalehan umat. Nyaéta, minangka sumanget anyar pikeun ngawangun peunteun-peunteun profetik ambéh tercipta masarakat madani (Civil Society) anu mangrupa bagian ti démokrasi kawas toléransi, transparansi, anti kekerasan, kesetaraan génder, asih lingkungan, pluralisme, kaadilan sosial, rohang leupas partisipasi, sarta humanisme. Dina tatanan sajarah sosio antropologis Islam, Muhammad bisa ditempo sarta dipahaman dina dua dimensi sosial anu béda sarta silih ngalengkepan.
Kahiji, dina perspektif teologis-religius, Muhammad ditempo sarta dipahaman minangka sosok nabi sakaligus rosul pamungkas dina tatanan konsép keislaman. Hal ieu memposisikan Muhammad minangka sosok manusa sakral anu mangrupa wawakil Pangéran di dunya anu ngabogaan tugas mawa, nepikeun, sarta mengaplikasikan sagala wangun talatah “suci” Pangéran ka umat manusa sacara universal.
Kadua, dina perspektif sosial-politik, Muhammad ditempo sarta dipahaman minangka sosok politikus andal. Sosok individu Muhammad anu idéntik kalayan sosok pamingpin anu adil, egaliter, toleran, humanis, sarta non-diskriminatif sarta hegemonik, anu saterusna sanggup mawa tatanan masarakat sosial Arab basa éta nuju hiji tatanan masarakat sosial anu sejahtera sarta tentram.
Tangtu, geus waktuna pikeun urang pikeun mimitian nyurtian sarta miéling Maulid
sacara leuwih mendalam sarta fundaméntal, ku kituna urang henteu ngan nyurtian sarta miélingna sawates minangka poé kalahiran sosok nabi sarta rosul pamungkas anu sarat kalayan sauntuyan ritual-ritual sakralistik-simbolik keislaman sapanon, tapi ngajadikeunna minangka kalahiran sosok pamingpin.
Alatan lain jadi rusiah deui lamun urang keur merlukeun sosok pamingpin bangsa anu sanggup merekonstruksikan hiji wangwangan kapamingpinan sarta masarakat sosial anu idéal, egaliter, toleran, humanis sarta nondiskriminatif, sakumaha dipigawé Muhammad pikeun sakumna umat manusa.
Kontekstualisasi peringatan Maulid henteu deui dipahaman ti perspektif keislaman waé, melainkan kudu dipahaman ti sagala rupa perspektif anu ngait sagala pasualan.
Misal, pulitik, budaya, ékonomi, atawa ageman.
Bapa-bapa, Ibu-ibu, para hadirin anu kuring cinta.
Nabi Muhammad dilahirkan ka dunya.
Datangna mawa pancén.
Inditna ninggalkeun urut.
Datangna mawa pancén anu dipungkas dina 23 warsih.
Datangna ka dunya diparéntah pikeun ngabenerkeun budi pekerti (sholihah Akhlak)
sangkan ummat ieu jadi umat anu sopan santun (makarimal akhlak)
Sopan ka saha?
Sopan ka Alloh anu geus nyiptakeun urang
Sopan ka Rosululloh
Sopan ka ageman anu urang peluk unggal
Sopan ka diri sorangan
Sopan ka kolot
Sopan ka masarakat
Sopan ka ibu pertiwi
Sopan ka nagara.
Sopan ka Alloh.
Contona kumaha urang saméméh dahar berdoa tiheula bismillahirrohmanirrohim.
Kalayan ngaran Alloh Anu Maha Pengasih deui Maha Pemurah nyaéta wangun kesopanan
urang ka Alloh.
Dina bubuka UUD 1945 nyebutkeun luhur berkat Rohmat Alloh Anu Maha Kawasa mangrupa wangun kesopanan para pendahulu urang ka Alloh. Maranéhanana
ngaku yén kamerdikaan bangsa Indonésia ieu lain alatan pemberian sekutu,
lain pemberian Jepang sarta lain semata-mata alatan perjuangan bangsa Indonésia
ngalawan Walanda. Tapi nyaéta alatan Rohmat Alloh Anu Maha Kawasa.
Aya jelema anu pidato nyebutkeun yén kamerdikaan bangsa Indonésia nyaéta alatan hasil perjuangan rahayat Indonésia nyaéta wangun ketidak-sopanan ka Alloh.
Sopan ka Rosululloh, Rosul mangrupa panto gerbang agung ageman. Mangka geus sawajarna urang sopan ka Rosululloh
ageman, éta téh kebohongan. Éta téh luhur ngaran hawa napsu maranéhanana sorangan
Kabéh ageman ngajarkeun kesucian. Alatan éta urang kudu sopan dina ngagem agama
Demonstrasi kalayan ngajorowokeun Allohu Akbar bari silih nakol,
ngancurkeun, éta ogé wangun ketidak-sopanan ka ageman. Kalimah Allohu Akbar
nyaéta kalimah kahiji anu dibaca dina wayah solat, kumaha bisa dipaké
pikeun hiji hal kawas éta. Lamun henteu sapuk kalayan hiji hal, mangka pigawé kalayan
sopan ogé. Penggusuran kalayan ngajorowokeun Allohu Akbar, ieu pan pelecehan
ka ageman. Ketidaksopanan ka ageman. Maranéhanana henteu nyadar yén
kalayan migawé kawas éta maranéhanana geus migawé henteu sopan ka ageman.
Sopan ka diri sorangan
Kumaha urang diparéntah pikeun nutupan aurat nyaéta wangun kesopanan ka diri
sorangan sarta sebaik-baik pakéan nyaéta pakéan takwa. Tujuh lapis wiati sarta tujuh lapis
bumi anu diciptakeun Alloh ieu ibarat kesed (kulit sabut kelapa-red.), sedengkeun
berliannya nyaéta manusa, mangka sopanlah ka diri sorangan.
Sopan ka kolot
Ulah nepi ka urang doraka kawas carita kumaha saurang ti désa anu junun menyekolahkan anakna nepi ka jadi sarjana sarta jelema anu suksés. Tapi sabot kolotna datang henteu dipihormat kalahka diusir. Ketidak-relaan kolot ngabalukarkeun anak éta sarta kulawargana diazab Alloh kalayan dihancurkan imah sarta kulawargana. Padahal sakuduna si anak reueus jeung kolotna anu ancik didésa kasebut alatan geus junun ngatik anakna jadi jelema anu suksés dibandingkeun jeung jelema dayeuh anu tacan tangtu junun ngatik anakna jadi
jelema anu suksés.
Sopan ka masarakat
Dina kahirupan ieu urang henteu bisa kaluar ti masarakat, mangka urang kudu sopan
ka masarakat.
Sopan ka ibu pertiwi
Hadis Asih taneuh cai bagian ti iman nyaéta wangun kesopanan ka ibu pertiwi.
Pendahulu urang méré lambang nagara ngawangun Galudra Pancasila
melambangkan jiwa anu badag. Tapi anu lumangsung ayeuna jiwa bangsa Indonésia
keur gering kronis kalayan beuki nguranganana rasa Asih Taneuh Cai
Di jaman ayeuna ieu globalisasi nyaéta hiji hal anu henteu bisa dihindari. Tapi teu
aya hiji nagara ogé anu daék dilibas ku nagara séjén. Hiji-hijina cara nyaéta
kalayan numuwuhkeun Asih Taneuh Cai. Jepang, Koréa henteu nepi ka terlibas dina era
globalisasi alatan maranéhanana miboga akar anu kuat jeung Asih Taneuh Cai.
Sedengkeun dina saha urang diajar pikeun santun?
Urang diajar santun ka barudak yatim
Urang diajar santun ka para fakir miskin
Urang diajar santun ka jalma-jalma anu katandasa
Urang diajar santun ka jalma-jalma anu kakeunaan musibah.
Muga uraian ieu méré mangpaat. Ménta hampura lamun aya kecap-kecap anu kurang berkenan.
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ
Contoh Pidato  Basa Sunda Topik Maulid Nabi Muhammad SAW - Contoh Biantara Sunda
BACA JUGA:  Contoh Teks Pidato dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI

Demikian pidato Sunda yang dapat kami susun untuk anda .

Artikel Cara Wanita ini dikenal, sbb :

ceramah maulid nabi bahasa sunda -biantara bahasa sunda tentang kisah di jaman rosululloh -biantara tentang maulid nabi -contoh biantara bahasa sunda singkat tentang maulid nabi -contoh pidato sunda tentang maulid nabi -pidato tentang maulid nabi bahasa sunda -

Comments
  1. randi
    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Welcome to Cara-wanita.com

Kl1k klose (x) 2x untuk menutup

Terimakasih telah berkunjung :)